Nieuws

Langer en beter genieten van de muziek tijdens Doesburg Binnenste Buiten.

(05-12-2017) In de raadsvergadering van gisteravond is eindelijk het nieuwe evenementenbeleid aangenomen. Evenementen zijn waardevol en hebben onder andere positieve effecten op: de promotie van Doesburg, de lokale economie, de levendigheid en leefbaarheid van de inwoners van Doesburg. Bovenal zijn evenementen goed voor de sociale cohesie. Lees verder...

IKC Anne Frank minder duurzaam

(18-11-2017) Vanuit de Provincie zal Doesburg voor de Anne Frankschool geen geld mogen verwachten om aan alle duurzaamheidsplannen te voldoen. Lees verder...

Stadspartij Doesburg wil uitstel nieuwe afvalinzameling

(23-10-2017) Stadspartij Doesburg heeft jullie mening gevraagd over het nieuwe rest-afvalsysteem. Lees verder...

Bianca Bruins-van Sommeren nieuwe bestuursvoorzitter Stadspartij

(27-09-2017) De Stadspartij Doesburg heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Bianca Bruins-van Sommeren is vanavond unaniem gekozen door de leden. Bianca volgt Maudith Hendriks op. Lees verder...

Extra veiligheid schoolgaande jeugd door aanleg fietspad.

(26-09-2017) Goed om te zien dat ons initiatief tot aanleg van een fietspad rond de nieuwe stadswerf, daadwerkelijk gerealiseerd is. Lees verder...

Volg ons ook op de sociale media

(13-09-2017) Blijf via onze socialmediakanalen op de hoogte van ons laatste nieuws. Lees verder...

Wij zijn in Doesburg op zoek naaar Young Leaders

(01-09-2017) De gemeente Doesburg zoekt jongeren die meer betrokken willen worden bij de lokale politiek. Lees verder...

Kadernota 2018

(12-07-2017) Voor ons de kadernota 2018 ter bespreking, oftewel wat is het nieuwe beleid, wat kost het en waar halen we het geld vandaan voor 2018. Lees verder...

Stadspartij Doesburg is boos en is het gedraai rond het thema drilkooi meer dan zat

(30-06-2017) Een aantal Doesburgers kwam onlangs met de plannen tot plaatsing van een draaikooi op de blauwe steen naast het Stadshuis, de plek waar deze vroeger ook heeft gestaan. De bedoeling van de initiatiefnemers was om bij het verhaal dat altijd verteld wordt, door onze VVV, aan bezoekers van onze stad, er een beeld bij te geven. Lees verder...

Verkeersveiligheid zomerweg eekstraat moet omhoog

(20-06-2017) De bewoners van het buitengebied in Doesburg uiten al jaren hun zorgen over de verkeersonveiligheid op de Zomerweg, Eekstraat Nieuwe Eekstraat. Lees verder...

 

this website is powered by Logict