Lid worden ?

Vul onderstaand formulier in.

Naam
Voorletters
Voornaam (of roepnaam)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Ik wil mij inzetten voor de Stadspartij Doesburg Ja Nee

De lidmaatschapsbijdrage is vanaf 2012 op € 12,50 gesteld. Wij verzoeken u uw bijdrage te storten op IBAN rekening NL36 INGB 0001 5288 68 ten name van de "Stadspartij Doesburg".


Donateur worden?

U bent onze vriend maar u wilt niet opgenomen worden in het ledenbestand? Dat kan ook, stort een bijdrage naar eigen keuze op bovenstaand rekeningnummer of lever het in een gesloten envelop af op ons secretariaatsadres. Vermeld op de envelop en bij je storting: "Bijdrage Stadspartij Doesburg".

Alvast Bedankt!

 

this website is powered by Logict