Welkom

Welkom bij de Stadspartij Doesburg.

Sinds 6 maart 2006 zit de Stadspartij Doesburg in de Raad van de gemeente Doesburg. De grootste partij van Doesburg. Er was behoefte aan een partij die daadwerkelijk weer iets zou gaan doen voor de burgers. Onafhankelijk van de landelijke partijen. Doesburgse politiek moet meer bereikbaar gemaakt worden voor de inwoners. Wij willen weer directe invloed van de burger in de politiek. De partij die ook de kleine zaken belangrijk vindt. Het zijn de kleine dingen die het doen. Al zullen wij niet weglopen voor de zogenaamde grote zaken. De Doesburgse burger staat voorop!

De Stadspartij is een onafhankelijke lokale partij die geen relatie onderhoudt met een landelijke partij.

Bij ons geen ideologie of partijstandpunten vanuit Den Haag. Wij komen op voor de belangen van de inwoners van Doesburg. Kleinschaligheid, leefbaarheid, behoud van cultuur, historie en sociale rechtvaardigheid zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Ook vinden wij het behouden van de Doesburgse identiteit erg belangrijk. We zijn tenslotte niet voor niets een zelfstandige gemeente in deze tijd van schaalvergroting. Deze zelfstandigheid willen wij ook behouden in de breedste zin van het woord. Het stadskarakter zal benadrukt moeten worden door onze positieve uitstraling.

Wij van de Stadspartij zijn actief in verenigingen en stichtingen. Wij hechten sterk aan de inbreng vanuit de bewoners, wij willen dan ook laagdrempelig toegankelijk zijn voor inwoners met vragen, problemen en suggesties.
De Stadspartij ondersteunt met raad en daad burgerinitiatieven en acties vanuit de bevolking. Maar vooral zullen we de burger gaan stimuleren om er samen met ons iets van te maken. We moeten weer die trotse stad aan de IJssel worden!

Voor verschillende activiteiten zoeken wij hulp van enthousiaste Doesburgers die met ons willen samenwerken. Daarbij valt te kiezen uit activiteiten in het politieke speelveld (op het gebied van milieubehoud, groen-beleid, bouwplannen, verkeersveiligheid, kunst en cultuur enz) en op bestuurlijknivo(activiteiten begeleiding ed). Er is werk genoeg !
Ook wie weinig tijd heeft en alleen af en toe wil meedenken over bepaalde ontwikkelingen is van harte welkom. Wij volgen in de eerste plaats kritisch de plannen van de lokale overheid, maar er is ook ruimte om met eigen initiatieven te komen.
Tenslotte is de Stadspartij ook een goede gelegenheid om mensen te leren kennen die in dezelfde onderwerpen geïnteresseerd zijn als u. Onze vergaderingen en andere bijeenkomsten zijn onderhoudend en leerzaam. 

 

Bestuur: 

Voorzitter  

Bianca Bruins van Sommeren

Bestuur@stadspartijdoesburg.nl

Secretariaat Stadspartij Doesburg
Email naar 
secretariaat@stadspartijdoesburg.nl

André Brouwer
Loddero 36 6981 HK Doesburg 

 Penningmeester 

 Marie-Louise Vossen

 

 

 

this website is powered by Logict